วีนัสในราศีกันย์

สิ่งที่ผู้ชายดึงดูดให้ผู้หญิง - โหราศาสตร์

ผู้หญิงในอุดมคติสำหรับผู้ชาย สิ่งที่ผู้ชายเห็นว่าน่าดึงดูดในผู้หญิง โหราศาสตร์แห่งการดึงดูด โหราศาสตร์สามารถให้เบาะแสกับเราเกี่ยวกับประเภทของผู้ชายและผู้หญิงที่ดึงดูด สิ่งต่อไปนี้เป็นแบบจำลองที่ง่ายสำหรับการพิจารณาผู้หญิงที่ "เหมาะ" สำหรับผู้ชาย ตำแหน่งของดาวศุกร์ในแผนภูมิของผู้ชายโดยการลงชื่อ พวกเราที่ Cafe โหราศาสตร์มักจะอายห่างจาก "กฎ" ดั้งเดิมของแหล่งท่องเที่ยว ตามเนื้อผ้านักโหราศาสตร์ได้ตีความตำแหน่งและสภาพของดาวศุกร์ในแผนภูมินาทอลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเพศของชนพื้นเมือง เหตุผลในการรักษาดาวศุกร์ในแผนภูมิผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่าผู้ชายอาจมีแนวโน้