ฝาแฝด

เกี่ยวกับราศีเมถุนฝาแฝด: โหราศาสตร์ / นักษัตร

เมถุน ฝาแฝด กิริยา: ไม่แน่นอน ธาตุ: อากาศ ไม้บรรทัด: ปรอท ฤดูกาล: ฤดูใบไม้ผลิ ค่าใช้จ่าย: บวก สัญญาณ ที่ 3 ของจักรราศี โลหะ: ปรอท หิน: หินโมรา สี: สีเหลือง กายวิภาคศาสตร์: มือและแขน ปอด. ขั้ว: ยาง วลีสำคัญ: "ฉันคิด" คำสำคัญ: ช่างพูด, จิตใจ, ปรับตัวได้, มีความยืดหยุ่น, เปลี่ยนแปลงได้, ตอบสนอง, เข้ากับคนง่าย, ผิวเผิน, อเนกประสงค์, อยากรู้อยากเห็น, ไหวพริบ เปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ราศีเมถุนฝาแฝด: Geminis ถูกกล่าวว่ามีลักษณะสองอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของคู่แฝด ความเป็นคู่นี้ยังแสดง