ดวงอาทิตย์สี่เหลี่ยมดวงจันทร์

แผ่นความเข้ากันได้ที่โรแมนติก Synastry

กลับไปที่หน้าการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ของ Synastry & ความสัมพันธ์ เวอร์ชันสำหรับพิมพ์ อาทิตย์รวมกัน 1 อาทิตย์ trine หรือ sextile อาทิตย์ 3 Sun square Sun -2 ฝ่ายค้านอา Sun conjunct, trine หรือ sextile Moon 3 Sun square Moon -3 ฝ่ายค้านดวงอาทิตย์ 2 อาทิตย์เชื่อมปรอท 2 Sun sextile หรือ trine Mercury 2 Sun square หรือฝ่ายค้าน Mercury -1 พระอาทิตย์เชื่อมดาวศุกร์ 3 Sun trine Venus 3 Sun sextile Venus 2 ซันสแควร์หรือฝ่ายค้านวีนัส -1 อาทิตย์รวมดาวอังคาร 2 Sun trine หรือ sextile Mars 3 ซันสแควร์หรือฝ่ายค้านดาวอังคาร -2 Sun conjunct, sextile หรือ trine Jupiter 3 ซันสแควร์หรือฝ่ายค้านจูปิเตอร์ 1 อาท