โหนดใต้ในบ้านที่แปด

North Node in Taurus / Second House, South Node ในราศีพิจิก

North Node in Taurus / Second House, South Node ในราศีพิจิก กลับไปที่บทเรียนชีวิตทางจิตวิญญาณ: โหนดของดวงจันทร์ในโหราศาสตร์ North Node ในราศีพฤษภและ / หรือในบ้านหลังที่สอง ด้วย North Node ใน Taurus โหนด South ของเราอยู่ในราศีพิจิก ด้วยโหนดเหนือในบ้านหลังที่สองโหนดใต้ของเราอยู่ในบ้านหลังที่แปด แนวโน้มที่จะกำหนดคุณค่าและค่านิยมของเราในแง่ของผู้อื่นที่สำคัญของเราถูกห่อหุ้มในความต้องการของผู้อื่นด้วยค่าใช้จ่ายตามความต้องการของเราเองและเพื่อดึงดูดสถานการณ์ที่สับสนและรุนแรงในชีวิต จากปัญหาที่ตำแหน่งนี้แนะนำ ด้วยตำแหน่งนี้เราจำเป็นต้องค้นพบคุณค่าของตนเองเพื่อพึ่งพาตนเองและสร้างคุณค่าของตนเองผ่านความพย