อ่านลายมือ

อ่านปาล์ม: ตัวบ่งชี้ของความรักในวิชาดูเส้นลายมือ

วิชาดูเส้นลายมือ: ความรักในมือ รักในฝ่ามือของคุณ: พื้นฐานวิชาดูเส้นลายมือ เมื่อคุณพบเจอใครใหม่มันเป็นเรื่องสนุกที่จะ“ ตรวจสอบพวกเขา” โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ สำหรับการวิเคราะห์ตัวละคร การอ่านฝ่ามือเป็นวิธีปฏิบัติที่มีอายุมากและสนุกมากเช่นกัน เราได้รวบรวมหลักวิชาดูเส้นลายมือพื้นฐานบางอย่างที่ง่ายต่อการเรียนรู้โดยเน้นความรักความสัมพันธ์และสิ่งที่แนบมาเป็นพิเศษ ต่อไปนี้เป็นตัวบ่งชี้ความรักและการแต่งงานในวิชาดูเส้นลายมือ คุณควรอ่านมือไหน หนึ่งในคำถามแรกที่ผู้คนถามเกี่ยวกับการอ่านฝ่ามือคือ: คุณคิด ว่ามือไหน คำตอบคือ: ทั้งสอง และ ขึ้นอยู่กับ นักเรียนวิชาดูเส้นลายมือแยกความแตกต่างระหว่างมือที่ ใช้งาน และ เร