เพิ่มเติม ... , Symbolism

Artifacts Symbolism - เกราะเวทย์มนตร์

Artifact คือสิ่งของที่มีความสามารถทางเวทย์มนตร์สร้างขึ้นโดยเทพเจ้าหรือสิ่งมีชีวิตในตำนานหรือวัสดุจากธรรมชาติที่มีแนวคิดที่น่าทึ่ง