วงจร lunation

โหราศาสตร์เชิงทำนาย: ทำนายอนาคตด้วยโหราศาสตร์

โหราศาสตร์ทำนาย เทคนิคโหราศาสตร์ทำนาย: เทคนิคการเตรียมตัวสำหรับอนาคตและการทำความเข้าใจอดีต นักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อ“ มองอนาคต” ของแต่ละบุคคล มีเทคนิคมากมายที่ใช้ในการทำนายและวางแผนสำหรับอนาคต นี่คือเทคนิคที่ฉันชอบคือการ ผ่าน หน้าการก้าวหน้าลำดับที่สอง ทิศทางอาร์อาร์ค แสงอาทิตย์แผนภูมิผลตอบแทนจากแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่นการท้าทายและกดดันให้เราทำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราและในทัศนคติของเราที่มีต่อชีวิตของเรา พวกเขานำความสุขมาให้เราและบางครั้งความเศร้าโศก - พวกเขาดึงส่วนต่าง ๆ ของตัวเราออกและ“ บังคับ” ให้เราเผชิญหน้า ความก้าวหน้าขั้นที่สองเผยให้เห็นวัฏจักรของการเติ