สิงห์ลัคนา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Leo Ascendant, Leo Rising Sign

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Leo Ascendant, Leo Rising Sign ในหน้านี้: คำอธิบาย Leo Ascendant (เครื่องหมายเพิ่มขึ้น) ลีโอลัคนา (Rising Sign) พร้อมกับดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์ในสัญญาณ รายละเอียดอื่นของ Leo Rising ผู้มีชื่อเสียงที่มี Leo Rising ชาวราศีสิงห์ไม่สามารถช่วยได้ แต่สังเกตเห็น พวกมันเปล่งพลังงานพิเศษและแม่เหล็กดึงดูดความสนใจของผู้อื่น บางครั้งก็เป็นเพราะพวกเขาเป็นคนดังที่ให้ความสนใจอย่างมากกับรูปร่างหน้าตาของพวกเขา (โดยเฉพาะผมของพวกเขา!); บางครั้งมันก็เป็นเพราะลักษณะสง่าที่ต้องการความสนใจจากผู้อื่น ผู้คนใน Leo Leo มีความตระหนักรู้ในตนเองและใส่ใจในร่างกายเป็นอย่างมาก พวกเขารับรู้ถึงผู้อื่นอย่างถ่องแท้แ