ดาวพฤหัสบดีในบ้านหลังแรก

ดาวพฤหัสบดีในเฮ้าส์

ดาวพฤหัสบดีในเฮ้าส์ …เราจะไปไหน ขยายประสบการณ์ชีวิตของเราและ ปรับปรุงโชคของเรา? มองไปที่บ้านของดาวพฤหัสบดี ... ในหน้านี้การตีความตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีในสิบสองบ้านของแผนภูมินาตาล (เกิด) ตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีโดยบ้านในแผนภูมินาตาล (นั่นคือบ้านที่ดาวพฤหัสบดีอาศัยอยู่ในแผนภูมิเกิด) เผยให้เห็นที่เราแสดงความเอื้ออา