ขนมผสมน้ำยา

แผนภูมิดวงชะตาขนมผสมน้ำยา

ดูดวง ตะวันตก ขนมผสมน้ำยา แผนภูมิดวงชะตา สัญลักษณ์ 'ฉัน' มีคำว่า โฮโลแกรม (Degro) แผนที่อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแผนที่โดยมีจุดสองจุดที่ชี้ลง จุดแรกขึ้นและจุดที่สี่ลง