ดวงชะตา

Podomancy

Podomancy เป็นรูปแบบการทำนายโบราณที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเท้า

งานเลี้ยงของนักบุญทั้งหมด

งานเลี้ยงของวิสุทธิชนจำคนตายผู้ยิ่งใหญ่ในรูปแบบที่พวกเขาใช้ตอนนี้พวกเขากำลังคุยกับคุณตอนนี้ เราอาจจะได้ยินพวกเขา