ราศีมังกร: สัญลักษณ์ - ตุลาคม 2022

สัญลักษณ์และสมาคมของมังกรแพะ

กลับไปที่เกี่ยวกับราศีมังกร

ราศีมังกร: ดอกไม้ ดอกไม้ที่ เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของราศีมังกรคือ แพนซี่ (ภาพที่นี่และเป็นตัวแทนของการพิจารณาความระมัดระวังการไตร่ตรอง) และ ดอกบัว (เป็นตัวแทนของความอดทนและความซื่อสัตย์) Capricorn: Glyph glyph สำหรับ Capricorn อาจจะดูแปลกที่สุดของกลุ่มและสามารถมองได้ว่าเป็นเขาบิดของแพะ อีกทางเลือกหนึ่งคือการคาดคะเนเคราของแพะ; และหางเป็นของปลา (มังกรในสมัยโบราณมีความสัมพันธ์กับแพะทะเล) ราศีมังกร: ดาวเคราะห์ผู้ ปกครองดาวเคราะห์ผู้ปกครอง ของราศีมังกรคือ ดาวเสาร์ที่ ปรากฎ ดาวเสาร์นำโครงสร้างและความหมายมาสู่โลกของเราเพราะตระหนักถึงข้อ จำกัด ของเวลาและสสาร ดาวเสาร์เตือนเราถึงขอบเขตความรับผิดชอบและภาระผูกพันของเรา มันนำความหมายมาสู่ชีวิตของเรา ดาวเสาร์ทำให้เราตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมตนเองและขอบเขต ราศีมังกร: องค์ประกอบองค์ประกอบของราศีมังกรคือ โลก มี สัญญาณ Earth สาม สัญญาณ คือ: Taurus, Virgo และ Capricorn สัญญาณโลก มีความน่าเชื่อถือในทางปฏิบัติและกระตุ้นความรู้สึก ราศีมังกร: สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สำหรับราศีมังกรคือ แพะ โดยเฉพาะแพะภูเขา Capricorns ถือเป็นคนโดดเดี่ยวในใจพร้อมกับตัวละครที่เก็บตัว แพะภูเขาค้นหาความปลอดภัยในหน้าผาและความสูง - ที่สูงที่สุดที่สามารถปีนได้ ช้าๆ แต่แน่นอนแพะตัวหนึ่งกำลังปีนภูเขา และ Capricorns เคลื่อนไหวตลอดชีวิตอย่างช้า ๆ แต่ก็ประสบความสำเร็จ ความแข็งแกร่งของตัวละครยังเกี่ยวข้อง Capricorn: Modality โหมดของ Capricorn คือ Cardinal มี สี่สัญญาณสำคัญ : ราศีเมษ, มะเร็ง, ราศีตุลย์และราศีมังกร สัญญาณสำคัญ ต้องการการกระทำ! พวกเขาสอดคล้องกับจุดเริ่มต้นของแต่ละฤดูกาลทั้งสี่ Capricorn: Ruling Planet Glyph ปรากฎที่นี่สัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของ Saturn สัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของดาวเสาร์แสดงให้เห็นถึงกางเขนของสสาร (ความจริง) เหนือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติของมนุษย์ โปรดทราบว่าสัญลักษณ์ของดาวเสาร์เป็นสัญลักษณ์ของดาวพฤหัสบดีกลับด้าน! และเช่นกันดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ก็ค่อนข้างตรงกันข้ามในหลายลักษณะ ราศีมังกร: Constellation ภาพของ กลุ่มดาว ราศีมังกรเป็นภาพ ดาวที่สว่างที่สุดคือ Deneb Algedi แต่เป็นกลุ่มดาวที่จาง ๆ ราศีมังกร: โลหะ โลหะที่ เกี่ยวข้องกับราศีมังกรเป็น ตะกั่ว (หมายถึงความทนทานความแข็งแรงความอดทนและความมั่นคง) ราศีมังกร: อัญมณีราศีมังกรมีความเกี่ยวข้องกับอัญมณีจำนวนมากรวมถึง นิล (แสดงถึงการควบคุมตนเองวินัยความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณและการมุ่งเน้น) และ อำพัน (แสดงถึงภูมิปัญญาและความชัดเจน) ราศีมังกร: สี สีที่ เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของราศีมังกรเป็น สีน้ำตาล (แสดงถึงความมั่นคงความเชื่อถือได้และความเรียบง่าย) และ สีม่วง ราศีมังกร: Associated House Capricorn เป็น สัญลักษณ์ที่สิบของจักรราศี และยังเกี่ยวข้องกับ บ้านที่สิบ บ้านที่สิบ กฎอาชีพ, อาชีพ, การมีส่วนร่วมกับสังคม, ฐานะทางสังคม, ชื่อเสียง, ความสำเร็จ / ตำแหน่งวัสดุ, ความสำเร็จ, ตัวเลขอำนาจ, ตัวเลขพ่อหรือผู้ดูแล, ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, รัฐบาล, ทัศนคติต่อความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมาย

กลับไปที่เกี่ยวกับราศีมังกร

เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน

ดวงอาทิตย์อยู่ในสัญลักษณ์ของราศีมังกรในจักรราศีเขตร้อนตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคมถึง 20 มกราคมของ ทุกปี แต่ทุกคนที่เกิดในหรือใกล้วันที่เหล่านี้ควรใช้เครื่องคำนวณดวงอาทิตย์เพื่อกำหนดสัญญาณของพวกเขาอย่างแน่นอน อาจต้องการเวลาและสถานที่เกิด (สำหรับเขตเวลา) ด้วย นี่เป็นเพราะวันที่ / เวลาสำหรับสัญญาณ Sun แตกต่างกันไปในแต่ละปี

ดอกไม้ที่ เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของมังกรคือ แพนซี่ (ภาพที่นี่และเป็นตัวแทนของการพิจารณาความระมัดระวังการไตร่ตรอง) และ ดอกบัว (เป็นตัวแทนของความอดทนและความซื่อสัตย์)

สัญลักษณ์ สำหรับราศีมังกรถูกแสดงไว้ที่นี่และในตารางที่สองของตารางด้านบน โปรดทราบว่าของสัญลักษณ์สัญลักษณ์สำหรับราศีมังกรดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

บางทีกลุ่มที่ซับซ้อนที่สุดกลุ่มหนึ่งอาจมองได้ว่าเป็นเขาบิดของแพะ อีกทางเลือกหนึ่งคือการคาดคะเนเคราของแพะ; และหางเป็นของปลา (มังกรในสมัยโบราณมีความสัมพันธ์กับแพะทะเล)

ผู้ ปกครอง ของสัญลักษณ์ของราศีมังกรคือ ดาวเสาร์ซึ่ง ปรากฎในตารางที่สามของตารางด้านบน

ดาวเสาร์ นำโครงสร้างและความหมายมาสู่โลกของเราเพราะตระหนักถึงข้อ จำกัด ของเวลาและสสาร ดาวเสาร์เตือนเราถึงขอบเขตความรับผิดชอบและภาระผูกพันของเรา มันนำความหมายมาสู่ชีวิตของเรา ดาวเสาร์ทำให้เราตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมตนเองและขอบเขต

องค์ประกอบ ของราศีมังกรคือ โลก มี สัญญาณ Earth สาม สัญญาณ คือ: Taurus, Virgo และ Capricorn

สัญญาณโลก มีความน่าเชื่อถือในทางปฏิบัติและกระตุ้นความรู้สึก พวกเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาสามารถมองเห็นถือและรู้สำหรับบางคนที่ค่อนข้างพูด พวกเขาไม่ชอบเก็งกำไรมากเกินไป

หมายเลขเทวดา 466

สัญลักษณ์ ของราศีมังกรคือ แพะ แพะ ถือว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างแข็งแรง ราศีมังกรส่วนใหญ่มักจะเปรียบเทียบกับแพะภูเขา Capricorns คิดว่าเป็นคนโดดเดี่ยวในใจด้วยตัวละครที่เก็บตัว แพะภูเขาค้นหาความปลอดภัยในหน้าผาและความสูง - ที่สูงที่สุดที่สามารถปีนได้

ช้าๆ แต่แน่นอนแพะตัวหนึ่งกำลังปีนภูเขา และมังกรก็คิดว่าจะย้ายไปตลอดชีวิตบรรลุความสำเร็จช้า แต่แน่นอน ความแข็งแกร่งของตัวละครยังเกี่ยวข้องกับราศีมังกร

โหมดของราศีมังกรคือ พระคาร์ดินัล มี สี่สัญญาณสำคัญ : ราศีเมษ, มะเร็ง, ราศีตุลย์และราศีมังกร

สัญญาณสำคัญ ต้องการการกระทำ! พวกเขาสอดคล้องกับจุดเริ่มต้นของแต่ละฤดูกาลทั้งสี่

ปรากฎที่นี่สัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนดาวเคราะห์ บริวารของดาวเสาร์

สัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของดาวเสาร์แสดงให้เห็นถึงกางเขนของสสาร (ความจริง) เหนือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติของมนุษย์ โปรดทราบว่าสัญลักษณ์ของดาวเสาร์เป็นสัญลักษณ์ของดาวพฤหัสบดีกลับด้าน!

กลุ่มดาว มังกรเป็นภาพในตารางที่แปดในตารางด้านบน Capricornus เป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างเล็กและสลัวและดาวที่สว่างที่สุดคือ Deneb Algedi

โลหะที่ เกี่ยวข้องกับราศีมังกรคือ ตะกั่ว (แสดงถึงความทนทานความแข็งแกร่งความทนทานและความมั่นคง)

ราศีมังกรมีความเกี่ยวข้องกับอัญมณีจำนวนมากรวมถึง นิล (แสดงถึงการควบคุมตนเองวินัยความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณและการมุ่งเน้น) และ อำพัน (แสดงถึงสติปัญญาและความชัดเจน)

สีที่ เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของราศีมังกรคือ สีน้ำตาล (แสดงถึงความแน่วแน่ความน่าเชื่อถือและความเรียบง่าย) และ สีม่วง

ราศีมังกรเป็น สัญญาณที่สิบของจักรราศี และยังเกี่ยวข้องกับ บ้านที่สิบ

บ้านที่สิบ กฎอาชีพและอาชีพการมีส่วนร่วมกับสังคมตำแหน่งในสังคมฐานะทางสังคมชื่อเสียงความสำเร็จที่สำคัญและตำแหน่งวิธีที่เราแกะสลักตัวตนสำหรับตัวเราเองความสำเร็จตัวเลขอำนาจร่างบิดาพ่อหรือ "บิดา" ส่วนใหญ่ ผู้ปกครอง / ผู้ดูแลผู้บังคับบัญชารัฐบาลทัศนคติต่อความรับผิดชอบทัศนคติต่อการปฏิบัติตามกฎหมายความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ

ราศีมังกรมีช่วง 270 ถึง 300 ภายใต้ราศี 360 องศา

วันที่ โชคดีของราศีมังกร ในสัปดาห์ คือ วันเสาร์ ซึ่งปกครองโดยดาวเสาร์

จำนวนที่ เกี่ยวข้องกับราศีมังกรคือ แปด 8 วันที่โชคดี คือ วัน ที่ 8, 17 และ 26 ปีที่โชคดี ได้แก่ 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015, 2024 และ 2033

นางฟ้าหมายเลข 222

เครื่องหมายตรงข้ามของราศีมังกรคือมะเร็ง สัญญาณเพื่อนร่วมโลกของมันคือราศีพฤษภและราศีกันย์และสัญญาณสำคัญของเพื่อนคือราศีเมษ, มะเร็ง, และราศีตุลย์ ในขณะที่องค์ประกอบและคุณภาพเหล่านี้มีการใช้ร่วมกันสัญญาณสามารถเป็นเพียงหนึ่งการรวมกันขององค์ประกอบและคุณภาพและในกรณีของมังกร, การรวมกันนี้เป็นพระคาร์ดินัลโลก

ราศีมังกรเป็นสัญญาณสุดท้ายของโลกและสัญญาณสุดท้ายของพระคาร์ดินัล นอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณแรกของการแสดงโฆษณา (Capricorn, Aquarius และ Pisces)

ปัญหา สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับราศีมังกร (เมื่อดาวเคราะห์ในราศีมังกรมีปัญหา) รวมถึงสิ่งกีดขวางปัญหาหัวเข่าหรือกระดูกโรคไขข้อและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคเมือก

บางคุณสมบัติที่ดีกว่าของราศีมังกรแนะนำบุคลิกภาพสะท้อนแสง, ผู้ป่วย, ทรัพยากรและฉลาด ธรรมชาติมีความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้และคงที่ ราศีมังกรมีทั้งความน่าเชื่อถือและพึ่งพาตนเอง

คุณสมบัติในการพัฒนาเพื่อความสมดุลที่มากขึ้น: ความเป็น ธรรมชาติและการยับยั้งน้อยลง

ที่ที่เราพบราศีมังกรในแผนภูมินาทอล, ผลตอบแทนจากแสงอาทิตย์หรือแผนภูมิที่ก้าวหน้า , โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องระมัดระวังรอบคอบและมีความยืดหยุ่น เราอาจจะทะเยอทะยานที่นี่ เรามีแรงบันดาลใจและรับผิดชอบตัวเองทำสิ่งต่าง ๆ อย่างจริงจังและบางทีในบางครั้งอย่างจริงจังจนเกินไปถึงจุดที่มีการสงวนไว้ซึ่งความแข็งแกร่งหรือความประหม่าในด้านต่าง ๆ ของชีวิต เราสามารถยับยั้งยับยั้งหรือรักษาไว้ได้

กิริยา:
พระราชาคณะ
องค์ประกอบ: Earth
ผู้ปกครอง: ดาวเสาร์
ฤดูกาล: ฤดูหนาว
10th สัญญาณของจักรราศี

ผู้ชายราศีสิงห์รักผู้หญิงราศีเมษ

โลหะ :
ตะกั่ว
หิน: อำพัน, นิล
สี ม่วง, น้ำตาล
กายวิภาค: หัวเข่ากระดูกโครงกระดูก

คำสำคัญ: หวงแหนอนุรักษ์นิยมมีระเบียบวินัยฉลาดรับผิดชอบมีความทะเยอทะยานสุขุมรอบคอบคงที่

กลับไปที่เกี่ยวกับราศีมังกร

สัญลักษณ์และสมาคมของมังกร